لطفا منتظر بمانید...

فنی

1400/8/30
200 بازدید
فنی

شرکت تهویه دانان تهران برای دستیابی به کیفیتی هرچه مطلوب تر ، طراحی دیگ ها را به گونه ای سامان بخشیده است تا بتواند با کنترل سرعت در مسیر انرژی گرمایی و گسترش سطح تبادل سیکل سیال به بالاترین سطح راندمان و کمترین میزان هدر رفتگی انرژی بر مبنای فاکتورهای اقتصادی دست یابد.

- تیوپ شیت ها توسط دستگاه های تمام اتوماتیک سوراخ کاری شده تا از ترک خوردگی و بهم خوردگی مولکولی جلوگیری شود. - جوشکاری در قسمت های تحت فشار به روش SAW(زیرپودری) با استفاده از دستگاه بوم و ستون و گرداننده تمام اتوماتیک صورت می پذیرد که بالاترین کیفیت جوش و یکپارچکی را فراهم سازد.

- جوشکاری در مناطق غیر تحت فشار به روش SWAW (تو پودری) و جوشکاری دستی با استفاده از الکترود E7018 مطابق روش ها و دستور العمل تدوین شده WPS , PQR صورت می پذیرد.

- تست هیدرو استاتیک در شرایط 1.5 برابر فشار طراحی با نظارت کارشناسان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران انجام می گردد.

- دستگاه متناسب با ظرفیت مجهز به یک و یا تعدادی دریچه (MAN HOLE- HAND HOLE- HEAD HOLE) جهت دسترسی به سطح تیوپ ها و کوره را میسر می سازد که این امر با عث سهولت در سرویس دوره ایی ، رسوب زدائی و تعمیرات آتی دستگاه می گردد.

- طراحی دیگ های تولیدی به گونه ایی انجام شده است که کمترین افت فشار ممکن در محفظه احتراق اتفاق می افتد و به همین خاطر میتوان از هرگونه مشعل استانداردی برای راهبری دستگاه استفاده نمود.

- درب های دستگاه بصورت لولائی ساخته شده تا سرویس دستگاه براحتی انجام پذیرد.

- شاسی دستگاه به صورت طولی بوه و دارای محل اتصال زنجیر و بکسل می باشد تا جابجایی براحتی امکان پذیر باشد.

- جهت جابجایی راحت تر روی دستگاه (متناسب با ظرفیت) تعدادی LIFTING LUG تعبیه می گردد - کلیه دیگ های تولیدی تهویه دانان دارای PLAT FORM (سکویی جهت عملیات مکانیکی) می باشد.