لطفا منتظر بمانید...

تحقیق و توسعه

1400/8/30
277 بازدید
نقش مهم واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه به عنوان اساسی ترین بخش هر واحد خدماتی و فروش ، نقش مهم و حیاتی در فرایند فروش و ارائه خدمت را بر عهده دارد.امروزه ديگر انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه نه تنها هزينه محسوب نمي شود، بلكه نوعي سرمايه گذاري اساسي تلقي مي گردد . بطوريكه ميزان اين سرمايه گذاري در سطح بنگاه و سطوح ملي كشورها روز به روز در حال افزايش است تا جائي كه ميزان سرمايه گذاري در اين بخش، شاخصي براي توسعه يافتگي بنگاهها و كشورهاي جهان بشمار مي¬آيد.امروز سيستم R&D در قلب فعاليتهاي علمي جا دارد. به طوريكه كشورهاي صنعتي سهم قابل توجهي از درآمد و نيروي كار خود را از طريق موسسات غير انتفاعي، واحدهاي توليدي و تجاري ، به فعاليتهاي رسمي تحقيقات كاربردي و توسعه فن آوري اختصاص ميدهند به گونه اي كه سهم زيادي از مواد، محصولات فرآيندها و سيستم هاي جديد و پيشرفته نتيجه فعاليتهاي R&D بوده و اين فرآورده ها، منبع نهايي پيشرفت اقتصادي به شمار مي آيند. عملکرد واحد تحقیق و توسعه نتیجه همکاری نظام مند مجموعه ای از زیرسیستم های اصلی است که در کنار یکدیگر وظایف مورد انتظار از واحد تحقیق و توسعه را عملی می سازند