لطفا منتظر بمانید...

اخبار

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان گرگان

بازدید معاونت محترم و اعضاء سازمان نظام مهندس شهرستان گرگان ، معاونت استانداری شهرستان گرگان -معاونت توسعه و مدیریت منابع شهرداری گرگان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری گرگان از غرفه تهویه دانان تهران در بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان گرگان خرداد 14

1401/4/14
683 بازدید
بازدید روساء محترم و معاونین از غرفه نمایشگاهی تهویه دانان تهران