لطفا منتظر بمانید...

اخبار

ارسال دومین محموله دیگ آب گرم به ظرفیت 500/000 کیلو کالری در ساعت با فشار کاری 10 بار با پلاک استاندارد و پلاک شرکت بازرسی کیفیت DINYN GRUS کشور ترکیه َ

1400/8/30
1913 بازدید
ارسال دومین محموله دیگ آب گرم به ظرفیت 500/000 کیلو کالری DINYN GRUS کشور ترکیه

ارسال دومین محموله دیگ آب گرم به ظرفیت 500/000 کیلو کالری در ساعت با فشار کاری 10 بار با پلاک استاندارد و پلاک شرکت بازرسی کیفیت و استانداردایران و استاندارد اتحادیه اروپا به شرکت بازرگانی DINYN GRUS کشور ترکیه