لطفا منتظر بمانید...

فنی

1400/8/30
273 بازدید
اسقرار واحد تحقیق و توسعه R&D

واحد تحقیق و توسعه تهویه دانان به منظور ایجاد نوآوری و استفاده از فناوری های نوین ایجاد شده است. هدف اصلی این واحد ارائه محصولات جدید با رویکرد کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان دستگاه های تولید می باشد و به موزات توسعه محصولات جدید ، گسترش و یا ایجاد مراحل مورد نیاز به منظور بهینه سازی فرآیند تولید در دستور کار این واحد می باشد