خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش

ادامه ...


واحد خدمات پس ازفروش شرکت تهویه دانان تهران در راستای منشور تدوین شده و تعهد به مشتری مداری نظارت بر صحت و کیفیت تولیدات خود را به مدت 10 سال تضمین می نماید . همچنین سرعت و دقت در خصوص پاسخگوئی و ارائه خدمات به مشتریان از جمله شاخص های بارز خدمات پس از فروش این شرکت می باشد .


- تعویض قطعات معیوب
- مشاوره رایگان جهت انتخاب دستگاه
- راه اندازی و آموزش اپراتور جهت کاربری هرچه مطلوبتر
- بازدیده دوره ای و انجام آزمایشات مربوطه و در صورت نیاز سرویس و رفع  عیوب آن

   tdtco.com ©  2021 | Privacy Policy tdtco.com
Designed by WW.SEPIKA.IR