�������� ����������
كلیه قسمتهای تحت فشار اعم از پوسته ،كوره ،شبكه عقب ،میانی وجلو از فولاد High-Temperature steels تحت كد(P295GH ) و شماره 1.0481 ( 17mn4 )استفاده می شود. ...

ادامه مطلب

 • كليه قسمتهاي تحت فشار اعم از پوسته ،كوره ،شبكه عقب ،مياني وجلو از فولاد High-Temperature steels مطابق استاندارد  بین المللی (  P295 GH )-  17Mn4استفاده مي شود
• تيوپ از نوع آتش خوار مطابق با استاندارد بین المللی( P235GH  ) ST35.8 و ضخامت 3.2 ميليمتر از برند هاي معروف اروپاي غربي با گواهي تست كوانتومتري و تست كشش مصرف مي شود.
• الكترودهاي مصرفي از نوع سلولزي ( (6010براي پاس اول و قليايي  ( AWSE 7018)براي پاس هاي بعدي با روش پيش گرم شده در الكترود و فولاد استفاده مي شود . 
• كليه مواد پس از تست كوانتومتري (شيميايي ) وتست مكانيكي ( فيزيكي ) در صورت مطابقت نمودن با جداول استاندارد های جهاني مورد مصرف قرارمي گيرد.
• جهت مقاوم نمودن تیوپ شیت ها در برخی نقاط از میل های مقاوم از جنس CK22 استفاده می شود .
• درزگيري فلنج ها با بهترين نوار و باندهاي نسوز كانادايي مسدود مي گردد. 
• محل هایی از ديگ ها  با استفاده از آجر، خاك ، شاموت ، سيمان نسوز فرانسه ايزوله مي شود.              
• عايق كاري خارجي دستگاه با استفاده از عايق سراميكي در ديگ هاي بخار با ضخامت" 2 و" 3  با دانسيته 96و پشم سنگ و شيشه به ضخامت "2 و دانسیته 20 جهت ديگ هاي آب گرم و آب داغ جهت جلوگيري از هدر رفت انرژی گرمائی استفاده مي شود.
• فلنچ نازل ها در كليه قطرها ، فولاد A105 از حداقل رده PN16 و يا كلاس 150 به بالا متناسب با فشار كار دستگاه مي باشد .
• روكش هاي نهايي پوسته با استفاده از ورق آلومنيوم ساده ، رنگي و یا  استنلس استیل مي باشد .
• پيچ و مهرهاي مصرفي از فولاد مستحكم مطابق با استاندارد ( (8.8 جهت بخش هاي تحت فشار مي باشد .
• كليه نازل ها ي ديگ (لوله ها) در سايز هاي مختلف از فولاد استاندارد A106 با ضخامت متناسب با فشاركار دستگاه حداقل CH40 به بالا استفاده می شود .
• پو شش ظاهري : بخش هايي از ديگ كه در مجاورت حرارت قرار دارد با رنگ نسوز و سایر قسمتها با رنگ روغني با پوشش بالا رنگ آميزي مي گردد .

   tdtco.com ©  2021 | Privacy Policy tdtco.com
Designed by WW.SEPIKA.IR