������������ ������
شركت تهويه دانان تهران براي دستيابي به كيفيتي هرچه مطلوب تر ، طراحي ديگ ها را به گونه اي سامان بخشيده است تا بتواند با كنترل سرعت در مسير انرژي گرمايي و گسترش سطح تبادل ...

ادامه مطلب

شركت تهويه دانان تهران براي دستيابي به كيفيتي هرچه مطلوب تر ، طراحي  ديگ ها را به گونه اي سامان بخشيده است تا بتواند  با كنترل سرعت در مسير انرژي گرمايي و گسترش سطح تبادل سيكل سيال ، به بالاترين سطح راندمان و كمترين ميزان هدرفتگي انرژي، بر مبناي فاكتور هاي اقتصادي دست يابد.                             
• تيوپ شيت ها توسط دستگاه هاي تمام اتوماتيك سوراخ كاري شده تا از ترك خوردگي ، و به هم خوردگي مولكولي جلوگيري شود .
• جوشکاری تماماً با استفاده از دستگاه جوش co2 (MIG/MAG ) ، دستگاه جوش زیر پودری (SAW) و جوش یکسویه با استفاده از دستگاه جوش رکتیفایر (SMAW) و با روش پیش گرم شده در فولاد و الکترود انجام می گیرد .
• درب كليه ديگ ها لولايي ساخته شده تا سرويس دستگاه و مشعل  به راحتي انجام  پذيرد .
• شاسي به صورت طولي بوده و داراي محل اتصال زنجير و بكسل مي باشد تا جابجايي دستگاه به راحتي امكان پذير باشد.
• كليه دستگاه ها داراي فلنج مشعل بوده تا نصب مشعل روي ديگ به راحتي انجام پذيرد .   
• اتصال پايه به بدنه ي ديگ به صورت ياتاقاني بوده ، تا در شرايط خاص به دستگاه آسيبي نرسد.
• ديگ باضريب 10 درصد بالاتر از فشار كار، طراحي ، و با فشار 5/1 برابر فشار كار هيدروتست مي گردد.
• دستگاه متناسب با ظرفيت، داراي يك يا چند دريچه بازديد (HAND HOLE – HADE HOLE –MANHOLE) مي باشد .                                                   
• در برخی از دیگ ها تیوپ شیت ها توسط ميل ها ي مقاوم به يكديگر ، و توسط دياق هايي مقاوم، به بدنه متصل مي گردد.
• در داخل شبكه، تيوپ هاي مقاوم در نظر گرفته شده كه ضمن حفاظت از نقاط مختلف شبكه ،  وظيفه انتقال انرژي به آب را نيز بر عهده دارد .
• جهت جابجايي راحت تر، روي دستگاه LIFTING LUG در نظر گرفته شده  است .
• كليه ديگ هاي تهويه دانان تهران داراي PLAT FORM (سكويی جهت انجام عمليات تاسيساتي و مكانيكي)مي باشد .
• كليه ديگ های آب گرم و آب داغ  داراي نازل رفت و برگشت سیکل بسته ، شير اطمينان ، شير فلکه هواگيري ، نمايشگر فشار و دما ، كنترل دما و فشار و تخلیه مي باشد .
• طراحي كوره و تيوپ ها و دودكش، متناسب با سوخت گاز ، گازوئيل و مازوت مي باشد.
• دیگ های آب گرم در صورت سفارش مجهز به تجهیزات مکانیکی ، برقی ، و ابزار دقیق می باشد .
• دیگ های بخار مجهز به تابلو برق و کنترل های مکانیکی و برقی می باشد .

   tdtco.com ©  2021 | Privacy Policy tdtco.com
Designed by WW.SEPIKA.IR