اخبار و تازه ها
كوچكترين ديگ بخار جهان (با پلاك استاندارد) براي اولين بار توسط شركت تهويه دانان تهران طراحي ، به ثبت و به توليد انبوه رسيد .

كوچكترين ديگ بخار جهان (با پلاك استاندارد) براي اولين بار توسط شركت تهويه دانان تهران طراحي ، به ثبت و به توليد انبوه رسيد .

....enter text...

   tdtco.com ©  2021 | Privacy Policy tdtco.com
Designed by WW.SEPIKA.IR